Στον κόσμο του internet μπορούμε πλέον να βρούμε σχεδόν τα πάντα – αν όχι όλα – όχι μόνο σε ένα ή δύο websites, αλλά σε πολύ περισσότερα! Αναζητώντας λοιπόν την ίδια πληροφορία, βρίσκουμε πολλές πηγές με παρόμοιες ή και εκ διαμέτρου αντίθετες απαντήσεις. Συνεπώς, είναι δυνατό να αντιληφθεί κανείς ότι το περιεχόμενο είναι καθοριστικής σημασίας για τον τελικό χρήστη που αναζητά μια πληροφορία.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις μηχανές αναζήτησης! Η ποιότητα του περιεχομένου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάταξη ενός ιστοχώρου, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο. Οι μηχανές αναζήτησης «συνδέουν» το περιεχόμενο του ιστοχώρου με το τι αναζητούν οι χρήστες. Έτσι λοιπόν, υπερισχύουν και πάλι οι ποιοτικότεροι!

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε το περιεχόμενό μας. Και οι τεχνικές αυτές στο σύνολό τους ορίζουν και το λεγόμενο SEO (Search Engine Optimization).

  • Κρατάμε «ανθρώπινο» περιεχόμενο. Δεν θέλουμε λίγες λέξεις – κλειδιά, αλλά ούτε και πάρα πολλές. Το κατανοητό και προσιτό στο χρήστη κείμενο είναι και το ποιοτικότερο.
  • Δημιουργούμε σωστούς τίτλους και διευθύνσεις urls. Μπορεί μία διεύθυνση να είναι γραμμένη στα αγγλικά, αλλά και πάλι καλό είναι να είναι κατανοητή.
  • Χρησιμοποιούμε ειδικά εργαλεία (plugins, extensions) ανάλογα με την πλατφόρμα cms που χρησιμοποιούμε.
  • Προσέχουμε τα «σπασμένα» links και τις εσφαλμένες σελίδες (404). Και πάλι, με ειδικά εργαλεία μπορούμε όλα αυτά να τα αποφύγουμε.
  • Δημιουργούμε χάρτη ιστοχώρου (sitemap), τον οποίο ιδανικά υποβάλλουμε και στα webmasters tools της google.
  • Χρησιμοποιούμε σωστά τα social media. Δεν ξεχνάμε ότι τα μέσα αυτά είναι συμπληρωματικά και υποβοηθούν τον ιστοχώρο μας, και όχι το αντίθετο.
  • Τέλος, φροντίζουμε όσο γίνεται για τη μοναδικότητα του περιεχομένου μας. Προτιμούμε πρωτότυπο υλικό και όχι κείμενο αντιγραμμένο ή ελάχιστα τροποποιημένο από αλλού!

One thought on “Ποιοτικότερο περιεχόμενο, αποτελεσματικότερη βελτιστοποίηση!

Comments are closed.