Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας (SEO)

search-engine-optimizationΗ βελτιστοποίηση μίας ιστοσελίδας (Search Engine Optimization) είναι ένα σύνολο τεχνικών – διαδικασιών με απώτερο σκοπό να βελτιώσει την κατάταξή της στις μηχανές αναζήτησης, όπως είναι οι google, yahoo, bing κα. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν «επεμβάσεις» στη δομή και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατό πιο φιλική και να βρεθεί πιο ψηλά στην κατάταξη.

Οι κυριότερες τεχνικές είναι οι εξής:

  • Δημιουργία του χάρτη του ιστοχώρου (sitemap)
  • Βελτίωση της δομής και του περιεχομένου
  • Χρήση λέξεων – κλειδιών στον τίτλο αλλά και στο περιεχόμενο
  • Σύνδεσμοι (links)
  • Υψηλή επισκεψιμότητα

seoΗ εξειδίκευση είναι πολύ σημαντική σε αυτό το κομμάτι, διότι με μερικές λανθασμένες κινήσεις, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το αντίθετο από το επιθυμητό. Γι’ αυτό είμαστε εδώ! Γνωρίζοντας όλες τις τεχνικές και κάνοντας σωστή χρήση αυτών, ο ιστοχώρος σας φτάνει ψηλά, βάζοντας τέλος στον ανταγωνισμό.